موضوعات = بیوتکنولوژی صنعتی و محیطی
تعداد مقالات: 163
1. بهینه سازی محیط کشت برای تولید استوین در سویه Bacillus subtilis GB03 با استفاده از طراحی آماری آزمایش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

10.22108/bjm.2018.110315.1120

روح الله شریفی؛ حسین کیانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی


2. کود زیستی چند منظوره از Pseudomonas putida PT: رویکردی برای تحریک همزمان رشد ذرت و زیست‌پالایی خاک‌های آلوده به کادمیوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

10.22108/bjm.2019.115315.1181

ساناز خاشعی؛ زهرا اعتمادی فر؛ حمیدرضا رحمانی


3. تبدیل زیستی دیادزین به 3ʹ-ODI توسط تیروزیناز تثبیت شده در سطح اسپور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

10.22108/bjm.2018.112719.1154

افروز السادات حسینی


4. تاثیر ساختار شبه بیوفیلم، استرس اسیدی تحت کشنده و صمغهای گیاهی بر روی قابلیت کشت لاکتوباسیلوس پلانتاروم به دام افتاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

10.22108/bjm.2018.113507.1163

آتنا سادات سمبلستانی؛ رسول شفیعی؛ اصغر طاهری کفرانی


5. Cloning and Expression of Bst DNA Polymerase I Gene in E. coli BL21‎

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

10.22108/bjm.2018.110084.1116

زهرا امامی؛ سارا غروی؛ عزت عسگرانی


6. شناسایی و جداسازی وینبلاستین از جدایه قارچ اندوفیت Chaetomium globosum Cr95 جدا شده از گیاه Catharanthus roseus

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1397

10.22108/bjm.2018.107927.1095

دوستمراد ظفری؛ سحر لیلایی؛ محمد علی تاجیک


12. ارزیابی توان باکتری‌های قلیادوست در بهبود پایایی بتن

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 65-81

10.22108/bjm.2018.110446.1124

جواد حامدی؛ صدیقه کوچک زاده؛ محمد صالح لباف زاده؛ حمید مقیمی


13. بهینه سازی تولید روغن از گونه Wickerhamomyces Siamensis SAKSG جدا شده از ماهی قزل آلا

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-10

10.22108/bjm.2017.105103.1069

حمیدرضا صمدلویی؛ طلایه کردجزی؛ حامی کابوسی؛ شاهرخ قرنجیک


14. تاثیر غلظت‌های مختلف روی آلی و معدنی محیط کشت بر رشد و محتوای روی در مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae)

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 103-109

10.22108/bjm.2018.107135.1090

فاروق شیخی؛ نصراله احمدی فرد؛ ناصر صمدی؛ کاوه نعمت زاده


16. ارزیابی خاک پایدارشده بوسیله Bacillus sp. HAI4 در شرایط مختلف از طریق روش تاگوچی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 11-19

10.22108/bjm.2017.101699.1026

مهران علوی؛ مجتب تاران؛ آرزو بریموندی


17. تولید اسیدگانودریک و اگزوپلی‌ساکارید توسط گانودرما لوسیدوم در کشت نیمه جامد و غوطه‌ور ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 63-75

10.22108/bjm.2017.106221.1083

مهرناز اسماعیل زاده؛ مهران کیانی راد؛ علی شیخی نژاد؛ علیرضا خسروی؛ عقیل شریف زاده


18. تولید نانوذرات طلا توسط تیروزیناز تثبیت شده در سطح اسپور

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 21-25

10.22108/bjm.2017.107796.1094

افروز السادات حسینی؛ بانگی کیم؛ جونیان کیم


19. تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 53-62

10.22108/bjm.2018.103408.1046

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی


20. بررسی تأثیر غذادهی با پروبیوتیک بر افزایش مقاومت در برابر آئروموناس هیدروفیلا و تغییر جوامع باکتریایی دستگاه گوارش ماهی سوف سفید

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-12

10.22108/bjm.2017.77642.0

منیره فئید؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ محمد پورکاظمی؛ مجتبی داربویی؛ سمیه حقیقی کارسیدانی


25. مطالعه دینامیک گونه‌های باسیلوس طی حذف آلودگی‌های نفتی با روش PCR-DGGE

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 51-63

10.22108/bjm.2017.103062.1042

محمود شوندی؛ نیما زمانیان؛ اعظم حدادی