تعداد مقالات: 368
1. صفحات اول (سال اول، شماره 2)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 0-1


16. سال هفتم، شماره 26، تابستان 1397

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 0-0


17. سال هفتم، شماره 27، پاییز 1397

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 0-0


18. سال هفتم، شماره 28، زمستان 1397

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 0-0


21. Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/bjm.2019.117674.1207

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد