موضوعات = اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها
تعداد مقالات: 29
-24. بررسی تنوع میکروبی میدان نفتی سیلاب زنی نشده با دمای بالا در جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

10.22108/bjm.2019.113951.1170

محسن پورنیا؛ نیما بهادر؛ میثم طباطبائئ؛ رضا آذربایجانی؛ قاسم حسینی سالکده


-23. بهره‌گیری از انگشت‌نگاری PCR-DGGE و تنفس خاک برای شناخت دگرگونی‌های باکتریایی در خاک‌های آلوده به فلزهای سنگین

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 41-56

10.22108/bjm.2018.111786.1142

محمدحسین همت جو؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ اصغر میرزایی اصل؛ آرزو طهمورث پور


-21. جداسازی و شناسایی اندوفیت‏های قارچی لوبیا چشم‏ بلبلی در استان خوزستان

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 97-115

10.22108/bjm.2018.113754.1167

سحر جانبزرگی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد


-20. تجزیه زیستی ارگانوفسفره‌های دیازینون و کلروپیروفوس به وسیله دو باکتری جداسازی شده از خاک‌های آلوده کشاورزی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 27-39

10.22108/bjm.2017.105946.1079

فاطمه امانی؛ علی‌اکبر صفری‌سنجانی؛ فیرروز ابراهیمی؛ شهرام نظریان


-17. بیان ژن recA درموتانdinI- مقاوم به سیپروفلوکسازین اشریشیا کلی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 65-72

10.22108/bjm.2017.102689.1034

ساره محمدی؛ راضیه پوراحمد؛ محمد رضا محزونیه


-15. شناسایی باکتری‌های تحمل‌کنندۀ شوری از خاک‌های شور گلستان و بررسی برخی صفات فیزیولوژیک آنها

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 45-57

10.22108/bjm.2017.21568

مریم صفدریان؛ حسین عسکری؛ مسعود سلطانی؛ قربانعلی نعمت زاده


-10. جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 33-41

10.22108/bjm.2017.21144

مصطفی نوروزی؛ محمد علی آموزگار؛ رضوان رحیمی؛ سید ابوالحسن شاهززاده فاضلی؛ غلامرضا بخشی خانیکی


-9. جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های فتوتروف قلعه رودخان به‌عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 117-128

10.22108/bjm.2016.20419

پریسا محمدی؛ پریا غلامی نژاد؛ مرضیه متین فر؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ عزت عسگرانی


-6. جداسازی یرسینیا و سالمونلا از سگ و گربه ‏های به ظاهر سالم در تهران، ایران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 49-54

شبنم هاشمی؛ محمد رضا محزونیه؛ مهوش قربانی


-4. شناسایی پلی فازی Lechevaliera fradia subsp. Iranica، یک اکتینومایست نادر جدا شده از منطقه لوشان ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 15-24

مهدی مشتاقی نیکو؛ محدثه رمضانی؛ شیما سادات سیدمهدی


-3. بیوکنترل عامل مولد بیماری شانکر مرکبات با استفاده از ترکیبات ضد میکروبی تولید شده توسط قارچ Aspergillus awamori K-03

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 91-98

سارا کاظم زاده؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ ابوالفضل مسعودی؛ مجتبی ممرآبادی؛ طناز گودرزی


-2. غربال‏گری، خالص‏سازی و شناسایی دیاتومه‏های سیستم تصفیه پساب خروجی شرکت پالایش نفت کرمانشاه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 47-58

الهام محمدیان؛ ناصر کریمی؛ بهنام راسخ؛ حمیدرضا قاسمپور؛ سوما دهلوی


-1. بررسی فعالیت ACC دآمیناز در ریزوباکتری‏های جدا شده از خاک‏های مناطق شمال کشور

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 37-46

زینب سادات متشرعی؛ هاجر محمودی؛ پرویز اولیاء؛ حسن سلیمی


0. فلور قارچ‏های خاکزی مناطق نفتی استان خوزستان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 87-96

ویدا داودی؛ محبوبه مدنی؛ آرزو طهمورث پور