کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 2
1. واکنش میزان رشد، محتوای پروتئین و اسیدچرب جلبک دسمودسموس کوناتئوس درشرایط کمبود و انباشتگی نیتروژن

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 59-68

مهدی نادری فارسانی؛ سعید مشکینی؛ رامین مناف فر؛ زهرا عسل پیشه


2. بررسی ترکیب بهینه سین‏بیوتیکی بین باکتری پروبیوتیکی Pediococcus acidilactici و پربیوتیک‏های اینولین، الیگوفروکتوز و زایلوالیگوساکارید

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-12

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ محمد علی آموزگار؛ دانیل مریفیلد