کلیدواژه‌ها = باکتری
تعداد مقالات: 5
2. سویه‌های جدید Bacillus cereus Wah1 وEnterobacter cloacae Wkh با پتانسیل بالا برای تولید سیدروفورها

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-11

10.22108/bjm.2017.21696

محمود ملکی؛ صدیقه نوروزپور؛ الهام رضوان نژاد؛ شهریار شاکری


3. بررسی تنوع باکتریایی غالب در فلور باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی گل‌فشان‌های جنوب ‌شرقی دریای‌ خزر

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 147-158

10.22108/bjm.2016.21008

عباس اخوان سپهی؛ قاسمعلی‌ محبعلی؛ بهنام راسخ؛ جلال فصل بهار؛ محمدعلی آرین؛ مهناز دیانسایی؛ ساره فراهانی؛ محمدفاضل فروغیان یزدی


5. بررسی پتانسیل حذف میکروبی خاک‏های آلوده به ‏گازوییل در شهر همدان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-86

فریبا محسن زاده؛ نسترن احمدی مسعود