نویسنده = صالح بختیاری، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. Production Optimization and Evaluation of Antioxidant and Cytotoxic Properties of Cellulosimicrobium AZ Carotenoid Pigment

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.22108/bjm.2020.122647.1295

عاطفه صالح بختیاری؛ زهرا اعتمادیفر؛ ماتیا سادات برهانی