نویسنده = علی رمائی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر گیاهان دارویی بومی ایران بر هلیکوباکتر پیلوری : مطالعه مروری

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22108/bjm.2019.113830.1169

محمدرضا علی رمائی؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ محمدرضا رحمانی؛ سید حمید زرکش اصفهانی