نویسنده = امامی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. Cloning and Expression of Bst DNA Polymerase I Gene in E. coli BL21‎

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 41-46

10.22108/bjm.2018.110084.1116

زهرا امامی؛ سارا غروی؛ عزت عسگرانی