نویسنده = آقایی، سید سهیل
تعداد مقالات: 1
1. تولید زیستی روغن تک یاخته توسط باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس 1767 PTCC با استفاده از منابع کربنی ارزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

10.22108/bjm.2020.121878.1281

علی رضا رسولی؛ سید سهیل آقایی؛ محسن زرگر