نویسنده = مهرابی کوشکی، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. ردیابی و شناسایی برخی از گونه های جنس سودوموناس عامل پوسیدگی نرم با استفاده از ژن tuf

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 81-93

10.22108/bjm.2018.112453.1152

پریسا امامی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ جمشید حیاتی؛ میلاد آئینی


2. شناسایی گونه‌های Chaetomium و Amesia همراه بیماری‌های مختلف در گیاهان زینتی علفی اهواز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 33-50

10.22108/bjm.2019.117357.1205

ریحانه لرکی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد


3. جداسازی و شناسایی اندوفیت‏های قارچی لوبیا چشم‏ بلبلی در استان خوزستان

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 97-115

10.22108/bjm.2018.113754.1167

سحر جانبزرگی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد