نویسنده = محمدی گل تپه، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اسید سالیسیلیک بر روی رشد و بیماریزایی قارچ Zymoseptoria tritici

دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 53-62

10.22108/bjm.2018.103408.1046

الهام زمانی؛ فروغ سنجریان؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی