نویسنده = عباسی کجانی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. سنتز نانوذرات نقره کلوئیدی پایدار با خاصیت ضدباکتریایی با استفاده از عصارۀ گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 79-92

10.22108/bjm.2016.21009

ابوالقاسم عباسی کجانی؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ عبدالخالق بردبار