نویسنده = رضوان نژاد، الهام
تعداد مقالات: 1
1. سویه‌های جدید Bacillus cereus Wah1 وEnterobacter cloacae Wkh با پتانسیل بالا برای تولید سیدروفورها

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-11

10.22108/bjm.2017.21696

محمود ملکی؛ صدیقه نوروزپور؛ الهام رضوان نژاد؛ شهریار شاکری