نویسنده = سید سجاد هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. بهبود تولید اتانول و بیوگاز از کاه گلرنگ با استفاده از فرآوری با سود سوزآور

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 27-43

10.22108/bjm.2017.21557

سید سجاد هاشمی؛ کیخسرو کریمی؛ محمد سبزعلیان