نویسنده = مرادی، حسنا
تعداد مقالات: 1
1. تثبیت باسیلوس در بید‏های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 171-180

سلمان احمدی اسب چین؛ ناصر جعفری؛ حسنا مرادی