نویسنده = ایمانی، حمزه
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از لجن فعال به‌عنوان مکمل در محیط‌ کشت تولید اتانول

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 83-92

حمزه ایمانی؛ اعظم جیحانی پور؛ محمد علی اسداللهی