نویسنده = سلیمی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت ACC دآمیناز در ریزوباکتری‏های جدا شده از خاک‏های مناطق شمال کشور

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 37-46

زینب سادات متشرعی؛ هاجر محمودی؛ پرویز اولیاء؛ حسن سلیمی