نویسنده = آهی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 11-20

محسن آهی؛ مهرداد آذین؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ محسن نصرتی