نویسنده = هندیانی، ساغر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه دو روش برای کمی سازی تشکیل بیوفیلم Acinetobacter baumannii

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 51-56

ساغر هندیانی؛ احیا عبدی عالی؛ پریسا محمدی