نویسنده = کوچکزایی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تفکیک قارچ‏ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 53-68

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی