نویسنده = منوچهری نائینی، کورش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرولوژیک آلودگی به توکسوپلاسما گوندی انسانی در مناطق شمالی و مرکزی ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 15-20

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ حسین طهماسبی؛ کورش منوچهری نائینی؛ سعید معصومی قاجاری