نویسنده = نقوی، نفیسه سادات
تعداد مقالات: 3
3. بهینه‏سازی فعالیت اگزوپکتینازی قارچ Monilia جداسازی شده از نارنگی در تخمیر غوطه‏ور

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-30

نفیسه سادات نقوی؛ سعیده نادری؛ کهین شاهانی پور؛ محمد علی ضیاء؛ علی اصغر رستگاری اصفهانی