نویسنده = رستگاری، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارآیی فیلتراسیون چند بستره درحذف کیست‏ها‏ی ژیاردیا لامبلیا در تصفیه خانه آب اصفهان

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 89-98

زهرا موسویان؛ علی اصغر رستگاری؛ سعید عابدی


2. بهینه‏سازی فعالیت اگزوپکتینازی قارچ Monilia جداسازی شده از نارنگی در تخمیر غوطه‏ور

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 23-30

نفیسه سادات نقوی؛ سعیده نادری؛ کهین شاهانی پور؛ محمد علی ضیاء؛ علی اصغر رستگاری اصفهانی