نویسنده = برهانی، ماتیا سادات
تعداد مقالات: 3
1. بهینه سازی تولید و بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی رنگدانه کاروتنوئیدی Cellulosimicrobium AZ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.22108/bjm.2020.122647.1295

عاطفه صالح بختیاری؛ زهرا اعتمادیفر؛ ماتیا سادات برهانی