نویسنده = نوریزدان، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری سویه‌های Pseudomonas flurescens از نظر ویژگی‌های محرک رشد گیاه و تحمل به شوری

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 95-107

10.22108/bjm.2017.21666

میترا آزادیخواه؛ فاطمه جمالی؛ حمیدرضا نوریزدان؛ فرشته بیات