نویسنده = هرزندی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. واکسن پرتوتابی‌شده بیماری ویروسی تب برفکی تایپ آسیا-1 و ارزیابی پاسخ ایمنی در خوکچه هندی

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 57-66

10.22108/bjm.2017.21662

فرحناز معتمدی سده؛ همایون مهروانی؛ مژگان جوادی؛ ناصر هرزندی؛ سید کمال الدین شفائی