نویسنده = سلسله حسن کیادهی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رنگ‌زدایی زیستی ترکیبات رنگی آزو توسط آرکی‌های نمک‌دوست

دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-17

10.22108/bjm.2017.21693

معصومه سلسله حسن کیادهی؛ محمدعلی آموزگار؛ صدیقه اسد