نویسنده = صادقی پور مروی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی باکتری‌های اکسیدکنندۀ گوگرد در خاک کشاورزی و بررسی عملکرد اکسایش گوگرد

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 113-125

10.22108/bjm.2017.21565

مهدی صادقی پور مروی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد حیدری؛ زهرا منافی