نویسنده = نمکی شوشتری، عبدالحمید
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی و غربالگری سویه‌های بومی ریزوبیوم تولیدکنندۀ ACC دآمیناز و سیدروفور

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 41-52

10.22108/bjm.2016.21007

بهناز اوژند؛ محمود ملکی؛ شهریار شاکری؛ صدیقه نوروزپور؛ پروانه عابدی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری


2. جداسازّی ‏و ‏شناسایی ‏سویه‏ های ‏سودوموناس ‏تجزیه‏ کننده ‏استونیتریل از ‏آب‏ انبار ‏گنجعلی ‏خان ‏کرمان

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 73-86

10.22108/bjm.2016.20370

نرجس رمضانی پور؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ عبدالحمید نمکی-شوشتری؛ زهرا کرمی