نویسنده = صداقت، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. پروتئین‌زدایی میکروبی ضایعات پوسته میگوی پنئوس مرگوئنسیس با هدف جداسازی کیتین

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 141-152

10.22108/bjm.2016.20389

فاطمه صداقت؛ مرتضی یوسف زادی؛ حجت تویسرکانی؛ سهراب نجفی پور