نویسنده = عسگرانی، عزت
تعداد مقالات: 3
1. Cloning and Expression of Bst DNA Polymerase I Gene in E. coli BL21‎

دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 41-46

10.22108/bjm.2018.110084.1116

زهرا امامی؛ سارا غروی؛ عزت عسگرانی


3. جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم‌های فتوتروف قلعه رودخان به‌عنوان یکی از عوامل فرسودگی زیستی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 117-128

10.22108/bjm.2016.20419

پریسا محمدی؛ پریا غلامی نژاد؛ مرضیه متین فر؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ عزت عسگرانی