نویسنده = کریمی، کیخسرو
تعداد مقالات: 4
1. بهبود تولید اتانول و بیوگاز از کاه گلرنگ با استفاده از فرآوری با سود سوزآور

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 27-43

10.22108/bjm.2017.21557

سید سجاد هاشمی؛ کیخسرو کریمی؛ محمد سبزعلیان


2. بهینه‏ سازی تولید زایلاناز توسط موکور ایندیکوس، موکور هیمالیس و رایزوپوس ارایزه با استفاده از تخمیر حالت جامد

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 1-10

ساناز بهنام؛ کیخسرو کریمی؛ مرتضی خان احمدی؛ زهرا سلیمیان


3. استفاده از نشاسته تصفیه نشده برای تولید بوتانول توسط باکتری کلستریدیوم استوبوتیلیکوم

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 1-8

مریم خیراندیش؛ محمدعلی اسداللهی؛ اعظم جیحانی پور؛ کیخسرو کریمی؛ حمید ریسمانی یزدی


4. بررسی جذب زیستی یون‏های مس توسط کیتوزان قارچی: جایگزینی برای کیتوزان میگویی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-14

ساناز بهنام؛ کیخسرو کریمی؛ اکرم زمانی؛ ارجمند مهربانی زین آباد