نویسنده = طباطبایی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. همسانه‌سازی ژن پیروات دکربوکسیلاز مؤثر در تولید بیواتانول در باکتری اشرشیا کلای

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 11-28

10.22108/bjm.2016.20380

معصومه زینالی؛ بهمن حسینی؛ سدابه جهانبخش؛ محمود رضا زاد باری؛ میثم طباطبایی