نویسنده = مریم میرباقری
تعداد مقالات: 2
1. اثر منابع کربنی و نیتروژنی بر روی پروفایل اسیدهای چرب قارچ مورتیرلا وینشیا

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 1-8

10.22108/bjm.2017.21141

مینا محمدی نصر؛ ایرج نحوی؛ مهرناز کیهانفر؛ مریم میرباقری


2. بهینه‏ سازی محیط کشت برای افزایش تولید گاما- لینولنیک اسید توسط موکور همیلیس

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 21-32

مینا محمدی نصر؛ ایرج نحوی؛ داوود بی ریا؛ مریم میرباقری