نویسنده = زرکش اصفهانی، سید حمید
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر گیاهان دارویی بومی ایران بر هلیکوباکتر پیلوری : مطالعه مروری

دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22108/bjm.2019.113830.1169

محمدرضا علی رمائی؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ محمدرضا رحمانی؛ سید حمید زرکش اصفهانی


2. بررسی کاربرد اینترفرون گاما برای تشخیص بیماران مبتلا به سالک التیام‌ناپذیر

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 101-112

10.22108/bjm.2017.21560

محمد معافی؛ حسین رضوان؛ رویا شرکت؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ رویا طالبان؛ علی اصیلیان؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ فریبا جعفری؛ مرجان منصوریان؛ فاطمه سخنوری؛ نازلی انصاری


3. سنتز نانوذرات نقره کلوئیدی پایدار با خاصیت ضدباکتریایی با استفاده از عصارۀ گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 79-92

10.22108/bjm.2016.21009

ابوالقاسم عباسی کجانی؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ عبدالخالق بردبار


5. ویژگی‏های سولفور زدایی از دی‏بنزوتیوفن توسط Rhodococcus erythropolis R1 و موتان Dsz-negative آن

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-14

زهرا اعتمادی فر؛ سیمون کاپلو؛ سیدحمید زرکش اصفهانی