نویسنده = اعتمادیفر، زهرا
تعداد مقالات: 8
6. ویژگی‏های سولفور زدایی از دی‏بنزوتیوفن توسط Rhodococcus erythropolis R1 و موتان Dsz-negative آن

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-14

زهرا اعتمادی فر؛ سیمون کاپلو؛ سیدحمید زرکش اصفهانی