نویسنده = احمدی اسبچین، سلمان
تعداد مقالات: 5
1. جذب زیستی کروم بوسیله سارگاسوم ایلیسیفولیوم، سینتیک و بهینه سازی با استفاده از طراحی روش سطح پاسخ (RSM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399

10.22108/bjm.2020.120748.1258

عمران عبدی؛ سلمان احمدی؛ رضا تبارکی


3. تثبیت باسیلوس در بید‏های آلژینات کلسیم برای حذف فلز نیکل

دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 171-180

سلمان احمدی اسب چین؛ ناصر جعفری؛ حسنا مرادی


5. بررسی شاخص‏های جذب نیکل به‏ وسیله‏ سودوموناس و باسیلوس

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 47-56

سلمان احمدی اسبچین؛ ناصر جعفری